facebook
Application form
Step 1 / 2
If you are interested in our services or products, please leave your request!
Application form
Step 2 / 2
Your answer has been accepted.
We will contact you as soon as possible after filling out the detailed inquiry form.
    Thank you!
    Your application has been successfully submitted. In the near future our manager will contact you.

    shortly about us

    SPE «TechEnergoProm» LLC is one of the largest players in the metal market in Ukraine and abroad.

    In the catalog of SPE «TechEnergoProm» LLC - over 1000 items of products. In the range - metal, raw materials, semi-finished products and metal structures. These modern solutions are for the enterprises of MMC, construction, fuel and energy industries.


    SPE «TechEnergoProm» LLC is a dealer of the best metallurgical enterprises with a worldwide reputation. The main suppliers of rolled metal are ArcelorMittal, Interpipe, Metinvest SMC, EvrazHolding, ISD, Mechel, as well as foreign producers. The company carries out orders all over the world.

     

    History

    • 1993
     The beginning of the company's path from a small department to a large enterprise.
    • 1997
     Registration of KP NPF "Techenergoprom". SPE «TechEnergoProm» LLC for the first time exported products outside of Ukraine, having authoritatively declared itself in the international arena.
    • 2000
     Mastering the production of crane rails KR140 at OAO "DMZ im. Petrovsky". At the period from 1998 to 2000, more than 20 thousand tons of metal was shipped to Russia and the CIS.
    • 2001
     Opening of the first foreign representative office of Lemans Industry LLC (USA). Increase in the volume of exports. In the priority - the supply of DM3 products to them. Petrovsky to Russia, the CIS and the country of Mena.
    • 2006
     Opening of the representative office of Dolphin Steel LTD in London. The beginning of supplies of manganese ore to ArcelorMittal Krivoy Rog.. By the contract with ArcelorMittal from 2006 to 2008 was shipped more than 160 thousand tons of manganese ore.
    • 2006
     Rebranding company in Belgorod. "Techenergoprom" LLC is an independent dealer, supplying products of DM3 Petrovsky plant on the market of Russia and the CIS.
    • 2012-2013
     The first engineering project in heat power engineering. A joint project with the Zaporozhye enterprise "Yuzhtransenergo". 150 sections of superheaters have been manufactured and shipped to a thermal station in Nasiriyah (Iraq).
    • 2014
     Deliveries of tram rails and VSP materials for municipal electric companies of Ukraine. More than 1000 tons of rails were shipped. SPE «TechEnergoProm» LLC is a dealer in the CIS of one of the largest manufacturers of sheet piles - Shunli Steel Group (China).
    • 2016
     Expanding the geography of deliveries of tram rails. Participation in the reconstruction of tram tracks in the Dnipro, Kharkov, Kiev, Kamensk, Krivoy Rog, Zhytomyr, Vinnitsa, Zaporozhye. About 3000 tons of tram rails were delivered to these cities during the year. Extension of the dealerships with Shunli Steel Group (China) to all units of CC SPE «TechEnergoProm» LLC. Deliveries of rails P50 in length 25 m for the underground of Kharkov. Participation in the international exhibition "Metal-Expo 2016".
    • Today
     The brand "Techenergoprom" is known in every corner of the world. This is one of the most successful companies in the metal market. More than 20 years, it shipped more than 1 million tons of marketable products. Gratitude for this - customers, business partners and employees.

     20 years of company history

     Watch video!

    Quality system

    Що підтверджує ISO 9001-2015

    Що підтверджує ISO 9001-2015

    ІSО 9001-2015 - це остання версія міжнародного стандарту системи менеджменту, який є оціночним критерієм управління робочими процесами, націленого на підвищення якості продукції та послуг. ISO 9001 використовується в багатьох країнах для впровадження менеджменту якості і визначає порядок добровільної сертифікації.

     

    Що підтверджує ІSО 9001-2015

     

    1. Клієнтоорієнтованість виробництва і бізнесу. Говорячи простою мовою, підприємство, яке отримало ISO 9001, зобов'язане організувати процеси з орієнтацією на кінцевого покупця. Наприклад, вітається тотальний контроль над характеристиками виробленої продукції, впровадження нових технологій, що поліпшують споживчі характеристики продукту, що випускається.

     

    2. Гідний партнерський потенціал. Організація поставок, можливість повернення товару, надання необхідних документів, дотримання договірних умов.

     

    3. Технологічний розвиток виробництва в рамках постійної модернізації і еволюції робочих, а також технологічних процесів. Основний орієнтир - передові комп'ютерні, інформаційні технології.

     

    4. Наявність постійного аналітичного моніторингу, спрямованого на модернізацію виробничої, а також кадрової політики.

     

    5. Грамотно організована система реагування на скарги покупців. Опрацювання висновків, прийняття ефективних заходів щодо усунення недоліків.

     

    ІSО 9001 оцінюється, як знаковий іміджевий інструмент, який позитивно впливає на професійну репутацію підприємства.

     

    Компанія «Техенергопром» володіє Сертифікатом ISO 9001, який вважається базовим свідченням високого рівня менеджменту, має авторитет у всіх розвинених країнах.

    Что подтверждает ИСО 9001-2015

    Что подтверждает ИСО 9001-2015

    ИСО 9001-2015 — это последняя версия международного стандарта системы менеджмента, который является оценочным критерием управления рабочими процессами, нацеленного на повышение качества продукции и услуг. ISO 9001 используется во многих странах для внедрения менеджмента качества и определяет порядок добровольной сертификации.
     

    Что подтверждает ИСО 9001-2015

     

    1. Клиентоориентированность производства и бизнеса. Говоря простым языком, предприятие, которое получило ISO 9001, обязано организовать процессы с ориентацией на конечного покупателя. Например, приветствуется тотальный контроль над характеристиками производимой продукции, внедрение новых технологий, улучшающих потребительские характеристики выпускаемого продукта.

     

    2. Достойный партнёрский потенциал. Организация поставок, возможность возврата товара, предоставление необходимых документов, соблюдение договорных условий.

     

    3. Технологическое развитие производства в рамках постоянной модернизации и эволюции рабочих, а также технологических процессов. Основной ориентир – передовые компьютерные, информационные технологии.

     

    4. Наличие постоянного аналитического мониторинга, направленного на модернизацию производственной, а также кадровой политики.

     

    5. Грамотно организованная система реагирования на жалобы покупателей. Проработка выводов, принятие эффективных мер по устранению недостатков.

     

    ИСО 9001 оценивается, как знаковый имиджевый инструмент, который положительно влияет на профессиональную репутацию предприятия.

     

    Компания «ТЕХЭНЕРГОПРОМ» является обладателем Сертификата ISO 9001, который считается базовым свидетельством высокого уровня менеджмента, имеющее авторитет во всех развитых странах.

     

    What ISO 9001-2015 confirms

    What ISO 9001-2015 confirms

    ISO 9001-2015 is the latest version of the international management system standard, which is an assessment criterion for workflow management aimed at improving the quality of products and services. ISO 9001 is used in many countries to implement quality management and defines the procedure for voluntary certification.

     

    What ISO 9001-2015 confirms

     

    1. Customer-oriented production and business. In simple terms, a company that has received ISO 9001 is obliged to organize processes with a focus on the end customer. For example, total control over the characteristics of manufactured products, the introduction of new technologies that improve the consumer characteristics of the manufactured product are encouraged.

     

    2. Decent partner potential. Organization of supplies, the possibility of returning goods, providing the necessary documents, compliance with contractual conditions.

     

    3. Technological development of production in the framework of constant modernization and evolution of workers, as well as technological processes. The main reference point is advanced computer and information technologies.

     

    4. Availability of constant analytical monitoring aimed at modernizing production and personnel policy.

     

    5. Competently organized system of response to customer complaints. Elaboration of conclusions, taking effective measures to eliminate deficiencies.

     

    ISO 9001 is rated as an iconic branding tool that positively affects the professional reputation of an enterprise.

     

    TEСHENERGOPROM is the holder of the ISO 9001 Certificate, which is considered the basic evidence of a high level of management, which has authority in all developed countries.

     

    ISO 9001-2015 is the latest version of the international management system standard, which is an assessment criterion for workflow management aimed at improving the quality of products and services. ISO 9001 is used in many countries to implement quality management and defines the procedure for voluntary certification.

    Exhibitions

    image
    from

    Metal constructions 2019

    Metal-Expo 2018

    IREE 2017

    + more 0 video

    Conference Railways of the Caspian and the Central Asian Region 2017

    Metal-Expo 2017

    + more 0 video

    Riga Forum

    Metal-Expo 2016

    + more 0 video

    Metal-Expo 2010

    Metal-Expo 2009

    Metal-Expo 2008

    see more

    Presentations

    see more

    Our team

    Vadim Savushkin
    Director of SPE «TechEnergoProm» LLC
    Igor Orlov
    Deputy Director of SPE «TechEnergoProm» LLC
    Livshits Valentin
    Deputy Director for Business of SPE «TechEnergoProm» LLC
    Elena Mozharenko
    Head of Contract Department
    Denis Savushkin
    Foreign Economic Activity Manager
    Vitaly Ponomarenko
    Leading Specialist
    Andrey Barannik
    Deputy Director of Security
    Inna Savushkina
    Deputy Director of Economics
    Larisa Novikova
    Chief Financial Officer
    Olga Shilkina
    Chief Accountant
    Tatiana Panchenko
    Leading accountant
    Kristina Gontar
    Assistant manager
    Yuri Sidorenkov
    Driver
    Andrey Voloshin
    System Administrator
    Serhej Ochyhava
    Director of Internet Marketing
    Sergey Ovcharenko
    Sling operator
    Mikhail Strekalov
    Storekeeper
    Vera Semenyuk
    Crane operator
    see more

    Company office

    Look at one day of the life of our company in a short video

    Partners

    see more

    Reviews

    Vasily Smoliarenko(ADAMANT Ltd) about cooperation with Techenergoprom groupe
    VLADIMIR SUSLENKOV | CE CITY DNIPRO ELECTRIC TRANSPORT
    Eugene Urich (reconstraction and development trust) |feedback on cooperation
    Valeriy Laptev (Kramatorsk metal rolling plant) |feedback on cooperation
    Michael Gavrilov (General Director «Investpromstroy» LLC) |feedback on cooperation
    Leonid Vaskovsky (Head of the road service KP "Kievpastrans") |feedback on cooperation
    Vladimir Legkiy (acting director of Dnepropetrovsk Electric Transport)| feedback on cooperation
    Ivan Skakun (Director of CE "Tramway") |feedback on cooperation
    Vitaliy PEREPELITSA(director of CITYRAIL technology (KHARKIV)) | feedback on cooperation
    Review from company "Safe Protection srl"
    Review from company 'Safe Protection srl'
    Revocation from the communal enterprise "KYIVPASTRANS"
    Revocation from the communal enterprise 'KYIVPASTRANS'
    Review from PJSC "Ukrainian Graphite"
    Review from PJSC 'Ukrainian Graphite'
    Review from "Kaliningrad-gortrans"
    Review from 'Kaliningrad-gortrans'
    Review from LLC "Ukraina-2000"
    Review from LLC 'Ukraina-2000'
    Review from "S.C. Feral s.r.l"
    Review from 'S.C. Feral s.r.l'
    Revocation from OJSC "Zaporozhye Ferroalloy Plant"
    Revocation from OJSC 'Zaporozhye Ferroalloy Plant'
    A review from the Kaliningrad-GorTrans municipal government enterprise
    A review from the Kaliningrad-GorTrans municipal government enterprise
    Feedback from the company "Spare parts international D.O.O."
    Feedback from the company 'Spare parts international D.O.O.'
    Review from the utility company "Speed Tram"
    Review from the utility company 'Speed Tram'
    Review from the utility enterprise "Dniprovskiy elektrotransport"
    Review from the utility enterprise 'Dniprovskiy elektrotransport'
    Feedback from Interfract
    Feedback from Interfract
    Review of "Zhytomyr Tramway and Trolleybus Administration"
    Review of 'Zhytomyr Tramway and Trolleybus Administration'
    see more
    Tehenergoprom TV